ZAWIADOMIENIE NA POLICJĘ (ANMELDELSE)

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa powinnaś powiadomić o tym Policję, tak aby organy ścigania mogły podjąć odpowiednie kroki w celu ukarania sprawcy.  Pamiętaj! Ofiarom przestępstw takich jak:
przemoc i nadużycie w rodzinie | gwałt i inne przestępstwa seksualne | naruszenie zakazu odwiedzin | handel (ludźmi, narkotykami, bronią) | przymusowe małżeństwo | okaleczenie narządów płciowych
przysługuje bezpłatna pomoc adwokata!