Kim jest Bistandsadvokat?

Bistandsadvokat jest przewidzianym przez norweskie prawo bezpłatnym obrońcą i pełnomocnikiem dla ofiar przemocy. Jego rolą jest ochrona interesów ofiar przemocy, zarówno na etapie dochodzenia prowadzonego przez Policję, jak i podczas sprawy karnej toczącej się w sądzie przeciwko sprawcy. Bistandsadvokat ma za zadanie dopełnić wszelkiej staranności, aby sprawca przemocy został osądzony i poniósł karę za popełnione przestępstwo.